Conferences / ICCMS / 2016

Ceremonia e hapjes

Departamenti i Shkencave të Komunikimit
2016-12-15
Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre
Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre