Conferences / ICCMS / 2016

Ceremonia e hapjes
Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre
Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre
[ 1 ]