Conferences / ICELL / 2016

2-nd International Conference on Language and Literature

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në Universitetin Bedër, në bashkëpunim me Këshillin Britanik në Tiranë dhe International BURCH University në Sarajevë, organizuan konferencën e dytë ndërkombëtare në gjuhë dhe letërsi angleze.

E zhvilluar virtualisht, kjo konferencë, e para në llojin e saj mblodhi sëbashku një numër të konsiderueshëm akademikësh dhe studentësh nga e gjithë bota.

Në lidhje të drejtpërdrejtë me skype, referues të ndryshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, India, Malaizia, Shqipëria, Gjeorgjia, Maqedonia dhe Nigeria, prezantuan punimet e tyre në lidhje me aspekte të ndryshme të gjuhës dhe letërsisë angleze. Teksa studentët e pranishëm që ndoqën punimet në po të njëjtën formë, me pyetjet dhe komentet e tyre i dhanë një formë interaktiviteti konferencës.

Konferenca zhvilloi më tej punimet e saj në disa sesione. Ndër temat e trajtuara deri më tani nga referuesit përmendim: “Rikonceptimi i Kulturës dhe Letërsisë në botën e sotme shkencore”, “Përdorimi i teknologjive mësimore në ELT”, “Kërkimi shkencaor aktiv si armë për mësuesit apo studiuesit e gjuhës angleze” etj.

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
2016-06-03