Conferences / ICCMS / 2015

"10 challenges of the digital revolution", Eric Scherer, keynote speaker

I ftuar si folësi kryesor në  ICCMS ishte  Prof. Eric Scherer nga Franca, njëkohësisht edhe drejtor i “Future Media” në Televizionin Francez. Profesor Scherer paraqiti për audiencën 10 sfidat e revolucionit digjital, si edhe  të industrisë mediatike që duhet të përshtatet me ndryshimet.

Profesor Scherer,  autor i esesë ‘’A kemi më nevojë për gazetarët’’, theksoi se rrjetet sociale, si: Facebook, Twitter,  Snapchat etj., po përhapen me hapa gjigandë, ndërsa media tradicionale po përpiqet të integrojë këto forma të reja komunikimi. Ai gjithashtu u shpreh se sipërmarrja në media është vështirësuar dhe  dixhitalizimi sjell nevojën e ekspertëve  në këtë fushë.

Departamenti i Shkencave të Komunikimit
2015-03-27
Conclusion Remarks
International Conference on Communication and Media Studies, opening session