Conferences / ICCMS

2015

Conclusion Remarks
"10 challenges of the digital revolution", Eric Scherer, keynote speaker
International Conference on Communication and Media Studies, opening session

2016

Ceremonia e hapjes
Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre
Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre