Conferences / UDEK / 2012

Arnavut Asıllı Şairler ve Divan Şiiri

Yaşar AYDEMİR

Departamenti i Turqishtes
2012-05-20
Kosova Türk Ağızlarına Arnavut Dilinin Etkisi
Türka ve Arnavut destan ve onların müşterek özellikleri
Veçanesia e Muhamet Kyçykut ne trajtimin e subjektıt shtetgtues ''Jusuf