Conferences / UDEK / 2012

Türka ve Arnavut destan ve onların müşterek özellikleri

Nuran MALTA-MUHAXHERİ

Departamenti i Turqishtes
2012-05-20
Arnavut Asıllı Şairler ve Divan Şiiri
Kosova Türk Ağızlarına Arnavut Dilinin Etkisi
Veçanesia e Muhamet Kyçykut ne trajtimin e subjektıt shtetgtues ''Jusuf