Conferences / UDEK

Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı

Web Site

2015

Prof.Dr. Nuri Yüce, Istanbul University
Prof. Dr. Ferit Duka, European University of Tirana
Prof. Dr. M. Nejat Sefercioğlu, Girne American University
In Memory of Sami Frashëri

2012

Arnavut Asıllı Şairler ve Divan Şiiri
Kosova Türk Ağızlarına Arnavut Dilinin Etkisi
Türka ve Arnavut destan ve onların müşterek özellikleri
Veçanesia e Muhamet Kyçykut ne trajtimin e subjektıt shtetgtues ''Jusuf

2014

3-rd International Conference on Language and Literature, 2014