Workshop

"Edukimi Qytetat dhe Islami"

Konferencë ndërkombëtare e organizuar nga Departamenti i Shkencave Islame

Departamenti i Shkencave Islame
2013-11-01
Gjuha mediatike e mediave shqipfolëse
Mediat lokale Shqiptare përballë sfidave teknologjike dhe realitetit të kohës
Java frankofonike në Universitetin Bedër