Workshop

Java frankofonike në Universitetin Bedër

"Kultura dhe arsimi si ura komunikimi midis Shqipërië dhe Francës" ishte kjo tema e Workshopit të organizuar nga Bedër në bashkëpunim me ambasadën e Francës në Shqipëri në kuadër të javës frankofone.

Departameni i Shkencave të Komunikimit
2027-03-20
Gjuha mediatike e mediave shqipfolëse
"Edukimi Qytetat dhe Islami"
Mediat lokale Shqiptare përballë sfidave teknologjike dhe realitetit të kohës