Events

Studentët e diplomuar nga viti i kaluar akademik flasin rreth eksperiencës së tyre në Bedër

2017-09-05
Në debat me studentët e Departamentit të Komunikimit
Peace is you and me
Bëhu pjesë e një eksperience ndërkombëtare në arsimin e lartë