Events

Në debat me studentët e Departamentit të Komunikimit

Departamenti i Shkencave të Komunikimit
2017-09-05
Studentët e diplomuar nga viti i kaluar akademik flasin rreth eksperiencës së tyre në Bedër
Peace is you and me
Bëhu pjesë e një eksperience ndërkombëtare në arsimin e lartë