Events

Peace is you and me

P2P: CHallenging Extremism
2016-05-12
Bëhu pjesë e një eksperience ndërkombëtare në arsimin e lartë
Rrugëtimi 5 vjeçar i Universitetit Bedër
Universiteti Bedër diplomon brezin e tretë të studentëve