Events

Peace is you and me

P2P: CHallenging Extremism
2016-05-12
Studentët e diplomuar nga viti i kaluar akademik flasin rreth eksperiencës së tyre në Bedër
Në debat me studentët e Departamentit të Komunikimit
Bëhu pjesë e një eksperience ndërkombëtare në arsimin e lartë