Events

Bëhu pjesë e një eksperience ndërkombëtare në arsimin e lartë

Bëhu pjesë e një eksperience ndërkombëtare në arsimin e lartë

Zgjidh Universitetin Bedër

Universiteti Bedër
2016-07-21
Peace is you and me
Rrugëtimi 5 vjeçar i Universitetit Bedër
Universiteti Bedër diplomon brezin e tretë të studentëve