Events

Bëhu pjesë e një eksperience ndërkombëtare në arsimin e lartë

Bëhu pjesë e një eksperience ndërkombëtare në arsimin e lartë

Zgjidh Universitetin Bedër

Universiteti Bedër
2016-07-21
Studentët e diplomuar nga viti i kaluar akademik flasin rreth eksperiencës së tyre në Bedër
Në debat me studentët e Departamentit të Komunikimit
Peace is you and me