Events

Jo thjeshtë diplomojmë studentë por përgatisim ekspertë të aftë për tregun e punës!

Spoti promovues i Departamentit të Drejtësisë

Departamenti i Drejtësisë
2016-05-28
Studentët e diplomuar nga viti i kaluar akademik flasin rreth eksperiencës së tyre në Bedër
Në debat me studentët e Departamentit të Komunikimit
Peace is you and me