Events

Departamenti i Shkencave të Komunikimit, a është vendi yt këtu?

Departamenti i Shkencave të Komunikimit
2016-03-04
Studentët e diplomuar nga viti i kaluar akademik flasin rreth eksperiencës së tyre në Bedër
Në debat me studentët e Departamentit të Komunikimit
Peace is you and me