Events

Marin Mema në bashkëbisedim me studentët e Bedër

Gazetari i mirënjohur Marin Mema, ishte i pranishëm në një bashkëbisedim me studentët e Departamentit të Shkencave të Komunikimit, në kuadër të ciklit të leksioneve të hapura “Studenti dhe Profesioni”, ku referoi rreth ciklit të reportazheve televizive “Shqipëria tjetër”.

Pasi bëri një rezyme të shkurtër rreth aspekteve të shumta të profesionit dhe zhanrit të gazetarisë që aktualisht ai ushtron, Z. Mema diskutoi me studentët rreth punës së përditshme dhe sfidave të reportazheve që realizon.

Një pikë e rëndësishme e takimit ishin edhe pyetjet e shumta nga studentët të cilët u interesuan rreth cencurës dhe autocensurës, gazetarisë investigative, sfidave në përditshmërinë e gazetarit etj.

Department of Communication Sciences
2015-11-04
Studentët e diplomuar nga viti i kaluar akademik flasin rreth eksperiencës së tyre në Bedër
Në debat me studentët e Departamentit të Komunikimit
Peace is you and me