Events

Universiteti Bedër diplomon brezin e dytë të studentëve

Universiteti Bedër
2015-07-03
Studentët e diplomuar nga viti i kaluar akademik flasin rreth eksperiencës së tyre në Bedër
Në debat me studentët e Departamentit të Komunikimit
Peace is you and me