Events

Studenti në fokus të universitetit

Universiteti Bedër
2015-04-16
Studentët e diplomuar nga viti i kaluar akademik flasin rreth eksperiencës së tyre në Bedër
Në debat me studentët e Departamentit të Komunikimit
Peace is you and me