Conferences

Events

Peace is you and me
Events
Bëhu pjesë e një eksperience ndërkombëtare në arsimin e lartë
Events
Rrugëtimi 5 vjeçar i Universitetit Bedër
Events
Universiteti Bedër diplomon brezin e tretë të studentëve
Events

Open Forums

Mbahet takimi didaktik-shkencor mbi gjuhën shqipe
Open Forums

Seminars

“IDRA Reseach & Consulting” prezantohet para studentëve të komunikimit
Seminars
Të realizosh efektin "Genuine"
Seminars
“Ta jetosh marketingun”
Seminars
Agjensia e reklamave "McCann Tirana" përballë studentëve të komunikimit
Seminars

Workshop

Gjuha mediatike e mediave shqipfolëse
Workshop
"Edukimi Qytetat dhe Islami"
Workshop
Mediat lokale Shqiptare përballë sfidave teknologjike dhe realitetit të kohës
Workshop
Java frankofonike në Universitetin Bedër
Workshop

Open Coursware

Biçim Bilimi
Open Coursware
Biçim Bilim, Biçim Bilim Konuları
Open Coursware
Ses Bilimin Konuları
Open Coursware
Dil Bilimi; Dil Biliminin Birimleri
Open Coursware